نام کامل:محمد شهسواری,نام مستعار:وکلای هما.آدرس سایت:www.www.vokalayehoma.com.همکاران:homaweb.co
5 از 5

مرا بخاطر بسپار

ورود
برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.
02632203370 - 02144979434
09129401482 - 09120489692

نفقه

نفقه

نفقه:

وقتی میان زن و مردی رابطه زوجیت برقرار میشود تکالیفی برعهده مرد قرارداده میشود که عدم انجام آن تکالیف تبعات قانونی در پی دارد از جمله این تکالیف پرداخت نفقه است .نفقه شامل مسکن ،خوراک و پوشاک و وسایل امرار معاش است که مرد باید برای همسر خود تامین نمائد.

ادامه مطلب...